ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017

 Обновената магистърската програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ обявява прием на студенти за учебната 2016-2017 г.  Това е десетата юбилейна година от стартирането на програмата. Досега от нея са излезли няколко десетки специалисти, много от които успешно се реализират в сферата на частното предприемачество, финансовия сектор и в големи иновативни фирми в страната и чужбина.

Обучението е в редовна форма на обучение и с продължителност 3 семестъра (2 семестъра за студенти с бакалавърска степен по социални науки). Разработена е с подкрепата на програмата „Стратегическо партньорство в областта на висшето образование”, институт „Отворено общество“ – София, Икономическия институт към университета „Св. св. Кирил и Методий“ в Скопие, Република Македония и Института по социология (днес ИИОЗ) при БАН. 

 За програмата могат да кандидатстват студенти с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от широк спектър дисциплини – социология, икономика и други социални и хуманитарни науки; естествени науки; инженерни специалности. Съгласно договора за сътрудничество между Философско-историческия факултет и Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при достатъчно кандидати обучение може да се провежда и в базата института в София.

 Вторият прием в магистърската програма е от 18 до 28 октомври 2016 г. при  инспектор Нели Чиликова – в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет, тел. 032 261 358, chilikova@uni-plovdiv.bg . Има отпуснати 3 места по държавна поръчка които се запълват по реда на класирането. 

 

Такси за платено обучение: за I и II семестър – по 700 лв., III семестър –500 лв. Заплащането е за всеки семестър, като студените със завършена бакалавърска програма по социални науки заплащат само таксата за първи и втори семестър.

Ръководител на програмата е  проф. д-р Иван Чалъков,  tchalakov@sociology.bas.bg; tchalakov@gmail.com.

Координатор е гл. ас. Донка Кескинова, тел. 0889 980 881, 032 261 491, keskin@evrocom.net.

 

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015-2016

Студент Общ успех Прием
1 Теодора Костадинова Хаджиева 5.63 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
2 Йоанна Руменова Стоянова 5.63 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
3 Лилия Бориславова Борисова 5.38 държавна поръчка за 1 и 2 семестър
4 Васил Николаев Рачев 5.17 платено
5 Андреа Велизарова Радишева 5.08 платено
6 Анелия Харутян Давикян 5.04 платено
7 Венета Емилова Митева 4.97 платено
8 Николета Ненова Кръстева 4.46 платено

Важна промяна: Записването на студенти за учебната 2015/2016 година продължава до 30 октомври 2015 г.!

Съобщаваме на потенциалните кандидати, че администраторката на програмата в учебен отдел Нели Чиликова ще отсъства в периода 21-23 октомври. За разяснения моля обаждайте се на координатора на програмата ас. Донка Кескиова 0897025286 или нейният ръководител проф. Иван Чалъков – 0899417530. Извиняваме се за неудобството.

В програмата могат да кандидатстват студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” завършили специалности от естествените и технически науки, социология, икономика и други социални и хуманитарни науки. Съгласно закона, студентите-бакалаври се приемат при минимален успех „добър” (над 3.50) от дипломата за завършена бакалавърска степен. Приемът е по държавна поръчка (5 студенти) и платено обучение. Класирането се извършва по успех.

магистърска програма управление на иновациите

 

Семестриална такса: по 700 лв. за І и ІІ семестър и 500 лв. за ІІІ семестър.

Студентите, приети по държавна поръчка, заплащат само административни такси.

Документи за кандидатстване:

– Заявление до Декан – закупува се от книжарницата на ПУ;
– Диплома за висше образование – копие и оригинал или Уверение за дипломиран студент (ако дипломата още не е готова);
– Административна такса за кандидатстване (цена 30 лв.)

Място за подаване на документите – Ректорат, ст. 208, инспектор Нели Чиликова

Срок за подаване на документи и записване–  от 15.09. до 25.10.2015 г.

Изисквания за прием – наличие на минимален успех за завършена бакалавърска степен Добър (3,50)

Класиране – по успех

Документи за записване на приетите студенти:

– Пълен комплект документи за записване – закупува се от книжарницата на ПУ
– Копие на диплома за завършено висше образование
– Копие на диплома за завършено средно образование
– Копие на лична карта

– Е-мейл и телефон за връзка (към Заявлението за записване)

Таксата за първия семестър се заплаща след като на студента бъде издаден факултетен номер.

Допълнителна информация можете да получите от: