проф. д-р Деян Пендев

by admin on August 11, 2012

Деян Пендев е роден през 1948 г. в Скопие. Дипломира се от факултета по електроинженерство на университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония през 1973 г., а магистърската си степен получава през 1980 г. от факултета по електроинженерство в Любляна, Република Словения. През 1989 г. защитава докторска дисертация върху „Енергийно програмиране за икономическо развитие на […]

Мими Василева е завършила специалност философия към СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Дипломира се като социолог с дипломна работа на тема „Груповите дискусии като изследователски метод в маркетинговите проучвания” (1996). Още като студентка започва работа в “Ноема” ООД, като асистент-изследовател. Последователно преминава през всички етапи от процеса на провеждане на количествени и качествени […]

Донка Кескинова е завършила  математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1984 г. В периода 1984-1988 г. работи като преподавател по математика. От 1988 г. започва да се занимава с обработка и анализ на информация. Работи в Единен център по философия и социология, Пловдив (1988-89); Институт по социология на БАН, София (1990-91); Регионална служба по заетостта, […]