Продължава тенденцията български технологични фирми да излизат на регионалния пазар на инженерингови услуги. Не е случайно, че сред тях са компании от сектора на енергетиката – както показахме в нашата книга за българската енергетика, тя има две лица.

{ 0 comments }