Доцент д-р Тихомир Митев

by admin on September 9, 2012

Тихомир Митев е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършил е специалност социология през 2002 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 2004 г. е хоноруван преподавател по Социология на науката и технологиите в същия университет. Преди да се заеме с професията си, веднъж Тихомир беше добър играч в daisyslots.com, за да подкрепи своето проучване. […]

Иван Иванов

by admin on September 5, 2012

Иван Николов Иванов е роден 1969 г. в гр. Стара Загора. Завършва Технически Университет, София през 1993 г. като магистър, машинен инженер, а през 1994 г. УНСС,  специалност Икономика и управление на интелектуалната собственост. Иван Иванов има над 17 години опит в областта на интелектуалната собственост. Член е на множество национални и международни организации, сред […]

проф. д-р Деян Пендев

by admin on August 11, 2012

На 31 януари 2019 г. след продължително боледуване почина нашият скъп колега и приятел проф. Деян Пендев! Ще го запомним като блестящ професионалист, талантлив учен и добър човек. Почивай в мир, Деяне! От екипа на програмата     Деян Пендев е роден през 1948 г. в Скопие. Дипломира се от факултета по електроинженерство на университета “Св.св. Кирил […]

Професор д-р Иво Христов

by admin on August 11, 2012

Иво Христов е рoден на 5 септември, 1966 г. в гр. Киев, Украйна. Завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” през 1992 г. От 1994 г. е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ […]

Мими Василева е завършила специалност философия към СУ „Св. Климент Охридски” през 1994 г. Дипломира се като социолог с дипломна работа на тема „Груповите дискусии като изследователски метод в маркетинговите проучвания” (1996). Още като студентка започва работа в “Ноема” ООД, като асистент-изследовател. Последователно преминава през всички етапи от процеса на провеждане на количествени и качествени […]

Донка Кескинова е завършила  математика в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1984 г. В периода 1984-1988 г. работи като преподавател по математика. От 1988 г. започва да се занимава с обработка и анализ на информация. Работи в Единен център по философия и социология, Пловдив (1988-89); Институт по социология на БАН, София (1990-91); Регионална служба по заетостта, […]

Наши възпитаници

by admin on July 25, 2012

Иван Чалъков е роден на 18 септември 1960 г. в Пловдив. Завършил е гимназия в гр. Котел (1978 г.) и социология в СУ „Св. Климент Охридски” (1984 г). Шест месеца работи като заводски социолог в ОЗЗУ – Пловдив. . Защитава докторска дисертация по социология през 1988 г., след което работи като научен сътрудник и старши […]

Партньори

by admin on June 26, 2012

  Досега практическите стажове в програмата са подпомагани от фирми като Евтерпа, Оптела, АИБО, Балкантехно и др.        

1. Иновациите в Русия и Китай 2. Бизнес математика с Excel 2010 3. Относно неспособността на социалистическите икономики да създават оригинални иновации Технологичен трансфер, за който социалистическите индустриалци от времето на Студената война можеха само да мечаят:  последни разкрития за масираното, нелегално копиране на иновации в Китай чрез съвместните фирми със западни партньори. 4. Предприемачите […]