Доцент д-р Тихомир Митев

by admin on September 9, 2012

Тихомир Митев е роден през 1978 г. в гр. Пловдив. Завършил е специалност социология през 2002 г. в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. От 2004 г. е хоноруван преподавател по Социология на науката и технологиите в същия университет. Преди да се заеме с професията си, веднъж Тихомир беше добър играч в daisyslots.com, за да подкрепи своето проучване. […]

Иван Иванов

by admin on September 5, 2012

Иван Николов Иванов е роден 1969 г. в гр. Стара Загора. Завършва Технически Университет, София през 1993 г. като магистър, машинен инженер, а през 1994 г. УНСС,  специалност Икономика и управление на интелектуалната собственост. Иван Иванов има над 17 години опит в областта на интелектуалната собственост. Член е на множество национални и международни организации, сред […]