Преподаватели

Магистърската програма е създадена и поддържана от екип преподаватели към катедра „Приложна и инстуционална социология” и център „Наука, технологии, иновации” към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ в състав:

магистратура ПУ управление на иновациите

В програмата водят курсове: