Професор д-р Иво Христов

Доц. д-р Иво ХристовИво Христов е рoден на 5 септември, 1966 г. в гр. Киев, Украйна. Завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” през 1992 г.

От 1994 г. е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св. Климент Охридски“. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2009 г..

В периода 1995- 1997 г. Иво Христов е експерт на Комисията против корупцията в 37 Народно събрание. Съветник на Комисията по правни въпроси в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание (до м. ноември 2009 г.). Магистър по право (1992 г.), доктор по социология (2003 г.), доцент (2009), професор (2017).

Сфера на интереси: социология на правото, историческа социология на модерните институции.