Ресурси | Учебни материали

1. Иновациите в Русия и Китай

2. Бизнес математика с Excel 2010

3. Относно неспособността на социалистическите икономики да създават оригинални иновации

Технологичен трансфер, за който социалистическите индустриалци от времето на Студената война можеха само да мечаят:  последни разкрития за масираното, нелегално копиране на иновации в Китай чрез съвместните фирми със западни партньори.

4. Предприемачите на България- изчезваща раса

5. Статистика с SPSS

6. Извадки

7. Eволюционисткия подход в икономика на техническата промяна – Ричард Нелсън