Из света на иновациите

Две перспективни технологични области

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството
ТЕХНОЛОГИИТЕ, НА КОИТО ДА ЗАЛОЖИМ (извадки от статия в The Atlantic, 23 октомври 2013) Репортерът Джон Дойер интервюира представителите на фирмата за рисков капитал Kleiner Perkins Caufield & Byers относно най-перспективните технологични области. Електрически батерии От десетилетия батерийната технология се развива много бавно - за разлика от микроелектрониката, която през това време демонстрира годишен ръст от 40%, предсказан още от закона на Мoor. А съществено подобряване характеристиките на батериите ще позволи да се разширят съществуващите електрически мрежи и да се вкарат в тях много повече възобновяеми източници на енергия. Ето защо Kleiner инвестира вън фирми като QuantumScape, Aquion Energy и Amprius, използващи нанотехнологии и напредъка в материалите за да развият разру...

Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava)

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството, Научни публикации, Служебни
Катедра „Приложна и институционална социология” Център „Наука, технологии, иновации”   Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava) PhD in Business History, University Luidgi Bocconi, Milano, Italy Fellow at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland   Петък, 17 Май - Зала „Компас, Новото крило зад Ректора Technology and Innovation through the Lenses of Business History  What is Business History? From Chandler to the “New” Organizational Sinthesis Business History and Innovation: Cases from Capitalism and Socialism Readings: Lou Galambos and Jeff Sturchio (1998) “Pharmaceutical Firms and the Transition to Biotechnology: a Study in Strategic Innovation”, Business History Review, 72/2: 250-278 Karen Freeze, "Innovation & Technology Transf...

Интересни развития в „Приста ойл“

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството
За последните 13 години българската компания е развила бизнес отношения в над 20 държави от региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и 55%.  Вижте повече за последните инвестиции, плановете на компанията и нейната оценка на икономическата среда в България  

Третият вид иновации по Шумпетер: начало на нова „дълга вълна“?

Из света на иновациите
Откриването на нов източник на суровини, или по-точно превръщането на нещо в "суровина" е третия вид иновация от общо четирите в типологията на големия австрийски икономист Йозеф Шумпетер.  Трайната тенденция на повишаване на цените на петрола - независимо от нейното възможното забавяне поради значително по-големите запаси от природен газ - прави смислен въпросът какво ще замести горивата. Имам предвид най-вече в автомобилите, но защо не и в корабите, самолетите и другите видове транспорт. Възможно ли е това да бъдат литиево-йонните батерии като тези на лаптопа, на който пиша този постинг?  Преди няколко дни Модел S наТесла Моторс стана кола на 2013 година в САЩ. Електрическа кола със същите тези батерии - няколко хиляди в пакет със специално охлаждане и защита, способна да изминава 500...
Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството
Продължава тенденцията български технологични фирми да излизат на регионалния пазар на инженерингови услуги. Не е случайно, че сред тях са компании от сектора на енергетиката - както показахме в нашата книга за българската енергетика, тя има две лица. Наред с неефективността и вкоренените корупционни практики, в сектора успяха да се развият и успешни инженерингови компании като Енергоремонт Холдинг АД (особено дърщерната му фирма Тотема),  Енемона АД, Риск инженеринг АД (въпреки  противоречивите публикации за тяхната дейност), Централна енергоремонтна база ЕАД, както и редица по-малки фирми (http://www.book.store.bg/p50365/chernite-dupki-na-bylgarskata-energetika-ivan-chalykov-ivo-hristov-tihomir-mitev.html). Въпреки много по-трудните условия в които те работят - в сравнение със сродните...