Интересни развития в “Приста ойл”

by tchalakov on May 6, 2013

in Из света на иновациите, Из света на предприемачеството

За последните 13 години българската компания е развила бизнес отношения в над 20 държави от региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и 55%.  Вижте повече за последните инвестиции, плановете на компанията и нейната оценка на икономическата среда в България

 

Previous post:

Next post: