Служебни

Три докторантури в катедра „Приложна и институционална социология“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

За кандидат-студенти, За студенти, Служебни
Катедра „Приложна и институционална социология“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 3-МА ДОКТОРАНТИ ПО СОЦИОЛОГИЯ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ: Социология (Социология на правото) – за завършилите магистърска степен Социология и Право Социология (Социология на икономиката) – за завършилите магистърска степен Социология и Икономика Социология (Приложна социология) – за завършилите магистърска степен по Социология и Маркетинг Конкурсите ще бъдат публикувани в Държавен вестник до края на месец септември. Срокът за подаване на документи е 2 месеца след излизане на обявата в Държавен вестник. Изпитите ще се проведат през месеците декември 2013 г. и януари 2014г. Приемът изисква завършена магистърска степен. Докторантите получават м...

Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava)

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството, Научни публикации, Служебни
Катедра „Приложна и институционална социология” Център „Наука, технологии, иновации”   Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava) PhD in Business History, University Luidgi Bocconi, Milano, Italy Fellow at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland   Петък, 17 Май - Зала „Компас, Новото крило зад Ректора Technology and Innovation through the Lenses of Business History  What is Business History? From Chandler to the “New” Organizational Sinthesis Business History and Innovation: Cases from Capitalism and Socialism Readings: Lou Galambos and Jeff Sturchio (1998) “Pharmaceutical Firms and the Transition to Biotechnology: a Study in Strategic Innovation”, Business History Review, 72/2: 250-278 Karen Freeze, "Innovation & Technology Transf...

Наш преподавател чете лекции в университета в Томск, Русия

За кандидат-студенти, За студенти, Служебни
 Линк към курса на доц. Иван Чалъков по "Социология и икономика на техническата промяна" в университета в Томск- Русия. http://past-centre.ru/2013/04/seminar_chalakov/  

Магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ Учебна 2012-2013

За кандидат-студенти, Служебни
  Списък на приетите студенти Име, фамилия Успех Форма на обучение Теодора Валентинова Желязкова 5.80 Държавна поръчка Венелин Василев Петров 5.77 Държавна поръчка Рая Стоянова Йорданова 5.38 Държавна поръчка Ганчо Димитров Колаксъзов 4.91 Държавна поръчка Мария Анкова Чавгова 4.63 Държавна поръчка Венцислав Ников Митев 4.60 Милица Стойчева Стоева 4.41 Илиян Георгиев Иванов 3.79 Срок за записване 12.11.2012 Магистърска програма "Управление на иновациите и изследователската дейност" ще стартира със занятия на 11.11.2012 год. (неделя) от 9.30 ч. в 39 сем.зала - сградата на ул."Костаки Пеев" № 21....

Служебни съобщения към студентите

За студенти, Служебни
    (1) Колеги, моля до 20 юли 2012 година да уточните темата и научния ръководител на магистърските си тези. Научните ръководители могат да бъдат сред Вашите преподаватели/или други преподаватели/изследователи в областта на предметите, изучавани в магистърската програма.. (2) Колеги, след приключването на практическият стаж  предстои до 30 юли 2012 да завършите курсовите работи с резултатите от стажа. Ръководството на програмата предлага готовите курсови работи да бъдат представени и обсъдени  на Научно-приложна сесия  през първата половина на месец септември. Нашето предложение е за 15 септември 2012 (събота). Всеки екип разполага с 20 минути. По традиция курсовете работи се презентират на Power Point.  ...