Класиране на кандидатите за обучение в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“, подали документи до 4 ноември 2013 г.“