Две перспективни технологични области

ТЕХНОЛОГИИТЕ, НА КОИТО ДА ЗАЛОЖИМ

(извадки от статия в The Atlantic, 23 октомври 2013)

Репортерът Джон Дойер интервюира представителите на фирмата за рисков капитал Kleiner Perkins Caufield & Byers относно най-перспективните технологични области.

Електрически батерии

От десетилетия батерийната технология се развива много бавно – за разлика от микроелектрониката, която през това време демонстрира годишен ръст от 40%, предсказан още от закона на Мoor. А съществено подобряване характеристиките на батериите ще позволи да се разширят съществуващите електрически мрежи и да се вкарат в тях много повече възобновяеми източници на енергия. Ето защо Kleiner инвестира вън фирми като QuantumScape, Aquion Energy и Amprius, използващи нанотехнологии и напредъка в материалите за да развият разрушаващи съществуващите бизнеси (disruptive) технологии . Ако успеем да удвоим или утроим енергоемкостта на батериите, това ще намали цената им с 50 до 70%. А това ще промени правилата на играта в транспортните технологии – цената на електрическите коли ще се доближи до цената на колите, използващи двигатели с вътрешно горене.

storage technology 02storage technology 01

Дигитално здраве

До скоро в една обикновена бакалия имаше повече информационни технологии отколкото в кабинета на вашия доктор. Не е трудно да си представим, че в рамките на следващото десетилетие всички здравни данни ще бъдат във виртуални бази данни използващи cloud computing, лекарите ще носят таблети, а пациентите ще използват устройства следящи техните медицински параметри като пулс, кръвно налягане и други жизнени функции. Kleiner инвестира селективно в разработката на инструменти създавани от компании като MyFitnessPal и Practice Fusion, които ще позволят на пациенти и лекари да преминат от системи фокусирани върху вече болното тяло към такива, насочени към запазване на здравето.

digital health 01