Магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ Учебна 2012-2013

 

Списък на приетите студенти

Име, фамилия Успех Форма на обучение
Теодора Валентинова Желязкова 5.80 Държавна поръчка
Венелин Василев Петров 5.77 Държавна поръчка
Рая Стоянова Йорданова 5.38 Държавна поръчка
Ганчо Димитров Колаксъзов 4.91 Държавна поръчка
Мария Анкова Чавгова 4.63 Държавна поръчка
Венцислав Ников Митев 4.60
Милица Стойчева Стоева 4.41
Илиян Георгиев Иванов 3.79

Срок за записване 12.11.2012

Магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност“ ще стартира със занятия на 11.11.2012 год. (неделя) от 9.30 ч. в 39 сем.зала – сградата на ул.“Костаки Пеев“ № 21.