Eкстремно предприемачество

„Има една тънка линия между лудостта и гениалността, но трябва помалко и от двете за да промениш света  действително“ – така започва статията за един от най-популярните предприемачи в САЩ днес, Елон Мъск, в американското списание „Wired Science“. И продължава с една нова версия на старото наблюдение на Джоузеф Шумпетер:

„Всички предприемачи са склонни да рискуват, но още по-важна е тяхната способност за самозаблуда. Както посочват психологическите изследвания, повечето предприемачи не са по-толерантни към риска от не-предприемачите. Всъщност те просто имат необикновена способност да вярват в своята собствена визия, поради което често смятат че съвсем не се заемат се нещо кой знае колко рисковано. Те грешат в това, но без тази способност да правят такива дълбоки грешки, да игнорират всички добри съвети и свидетелства за противното, никой не би притежавал необходимата дързост да започне нещо радикално ново.“

В интервюто обаче става дума за много други неща, едно от най-интересните от които е безжалостната диагноза на Елон за това как цели индустрии в капиталистическата икономика могат да склерозират, да се „вледенят технологично“ и това да трае десетилетия по начин, не чак толкова различен от технологичното вледеняване на бившите социалистически икономики.  А също и за това като този лед може да бъде разчупен…

Повече за интервюто с Елън Мъск на страницата на Wired Science от 21 октомври:

http://www.wired.com/wiredscience/2012/10/ff-elon-musk-qa/