Автор: admin

Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava)

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството, Научни публикации, Служебни
Катедра „Приложна и институционална социология” Център „Наука, технологии, иновации”   Цикъл лекции на Валентина Фава (Valentina Fava) PhD in Business History, University Luidgi Bocconi, Milano, Italy Fellow at Helsinki Collegium for Advanced Studies, Finland   Петък, 17 Май - Зала „Компас, Новото крило зад Ректора Technology and Innovation through the Lenses of Business History  What is Business History? From Chandler to the “New” Organizational Sinthesis Business History and Innovation: Cases from Capitalism and Socialism Readings: Lou Galambos and Jeff Sturchio (1998) “Pharmaceutical Firms and the Transition to Biotechnology: a Study in Strategic Innovation”, Business History Review, 72/2: 250-278 Karen Freeze, "Innovation & Technology Transf...

Наш преподавател чете лекции в университета в Томск, Русия

За кандидат-студенти, За студенти, Служебни
 Линк към курса на доц. Иван Чалъков по "Социология и икономика на техническата промяна" в университета в Томск- Русия. http://past-centre.ru/2013/04/seminar_chalakov/  

Програма за 2012-2013 учебна година, публикувана в Справочника на ПУ – магистърски програми

За кандидат-студенти
Представяме накратко учебния план на програмата за новата 2012/2013  учебна година. Пълният текст на програмата, публикуван в справочника на ПУ "Паисий Хилендарски", можете да намерите по-долу в PDF формат. Първи семестър Съвременните науки и технологии: социо-технически и техно-икономически анализ Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо планиране Организация и управление на иновационната и изследователска дейност в корпорациите. Иновационни системи: политики, финансиране на изследователската дейност и иновациите. Избираем курс Втори семестър Инвестиционен анализ (капиталово бюджетиране) в иновациите Правна уредба на научно-изслeдователската и иновационната дейност. Защита на интелектуалната собственост Въведение в бизнес статистиката; анализ на данни...

Служебни съобщения към студентите

За студенти, Служебни
    (1) Колеги, моля до 20 юли 2012 година да уточните темата и научния ръководител на магистърските си тези. Научните ръководители могат да бъдат сред Вашите преподаватели/или други преподаватели/изследователи в областта на предметите, изучавани в магистърската програма.. (2) Колеги, след приключването на практическият стаж  предстои до 30 юли 2012 да завършите курсовите работи с резултатите от стажа. Ръководството на програмата предлага готовите курсови работи да бъдат представени и обсъдени  на Научно-приложна сесия  през първата половина на месец септември. Нашето предложение е за 15 септември 2012 (събота). Всеки екип разполага с 20 минути. По традиция курсовете работи се презентират на Power Point.  ...