проф. д-р Деян Пендев

Деян Пендев

На 31 януари 2019 г. след продължително боледуване почина нашият скъп колега и приятел проф. Деян Пендев! Ще го запомним като блестящ професионалист, талантлив учен и добър човек. Почивай в мир, Деяне!

От екипа на програмата

 

 

Деян Пендев е роден през 1948 г. в Скопие. Дипломира се от факултета по електроинженерство на университета “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие, Република Македония през 1973 г., а магистърската си степен получава през 1980 г. от факултета по електроинженерство в Любляна, Република Словения. През 1989 г. защитава докторска дисертация върху „Енергийно програмиране за икономическо развитие на СФР Югославия“ и получава докторска степен по икономика от Икономическия факултет на Скопския университет.

В продължение на няколко години работи в „Алкалоид“- Скопие. През 1979 г. започва работа в Икономическия институт на университета в Скопие . В периода 1981 – 1988 г. е изследовател в областта на „Икономическото и индустриално развитие“ към Икономическия институт. През 1983 г. специализира в икономическия факултет на универитета Чико, Калифорния. Между 2006 – 2009 г. е директор на Икономическия факултет на университета  “Св.св. Кирил и Методий” в Скопие, а към настоящия момент е научен съветник- професор по предприемачество в него.

Проф. Пендев участва активно в изследователски и приложни проекти, както и научни конференции, семинари, конгреси и симпозиуми в страната и чужбина. Автор е на редица научни трудове. Преподава в Икномическия институт- Скопие.

Проф. Пендев има специализации в областта на:

  • Международния мениджмънт (международен мениджмънт, стратегически мениджмънт);
  • Предприемачеството (предприемачество и малък бизнес, Предприемачески мениджмънт, Креативност, иновации и предприемачество);
  • Финансов мениджмънт (Финанси и управление на маклите и средни предприятия)