Иван Иванов

Иван Николов Иванов е роден 1969 г. в гр. Стара Загора. Завършва Технически Университет, София през 1993 г. като магистър, машинен инженер, а през 1994 г. УНСС,  специалност Икономика и управление на интелектуалната собственост. Иван Иванов има над 17 години опит в областта на интелектуалната собственост.

Член е на множество национални и международни организации, сред които Националната асоциация за интелектуална собственост, Асоциацията на Европейските представители по марки и дизайни – ECTA, Федерацията на представителите по ИС – FICРI, Междунардния съюз на Европейските специалисти по ИС – UNION, Международната асоциация за защита на интелектуалната собственост – AIPPI, Международната асоциация за търговски марки – INTA, Международната общност на селекционерите на декоративни и плодни растения – CIOPORA.

В периода 1994 – 1997 е последователно експерт, главен експерт, заместник ръководител на търговския и инженерен отдел, помощник началник в отдел задгранично строителство в Г.У.С.В; 1997 – 1998 заместник управител в “Газагротерм”; 1994 – 1999 експерт по патенти и търговски марки (Първи патентен експерт) във Фармацевтичен завод “Биовет”- Пещера; 1998 – 1999 експерт по енергийна ефективност в Black Sea Regional Energy Centre (BSREC); 1999 – 2000 главен патентен специалист в Балканфарма Холдинг АД; 2000 – 2002 главен патентен специалист в Балканфарма Троян ООД., Балканфарма Разград ООД, Балканфарма Дупница ООД; 2000 – 2002 директор дирекция “Интелектуална собственост” в „Балканфарма Холдинг“ АД; 2002– 2009  заема длъжността изпълнителен директор в ”ИНТЕРПРОДКТИ” АД. От 2009 г. до момента е управител на фирма „Ай Пи Консултинг“ ООД занимаваща се с управление на интелектуалната собственост.

Преподавател на хонорар към Пловдивски университет, специалност Икономика на интелектуалната собственост, 2010 – 2012 г.

Има участия в десетки конференции, семинари и курсове в страната и чужбина. Основните му публикации в областта на интелектуалната собственост са:

 Публикации:

 • Иванов, Иван – “Building and Enforcing IP Value in Bulgaria”, IP Value, published by Globe White Page, London, 2006;
 • Кореспондент за България за междунардния електронен бюлетин – Intellectual Property Law Office, 2006;
 • Иванов, Иван; Бресничка, Р.; “Community Trademark and the newly associated member states” (Търговската марка на общността и присъединяване на нови страни към ЕС), Trademark World, Vol. 1/2002;
 • Иванов, Иван; Янакиева, Е. – Патентна активност на водещи фармацевтични фирми на територията на България, 1-4, 2001, Фармация – списание на българското научно дружество по фармация, София, 2001г.
 • Иванов, Иван : “Енергиен анализ и абонатни станции”, ТУ, София, 1995;
 • Иванов, Иван – Well-Known Trademarks in Bulgaria (Общоизвестните търговски марки в България), издание на Асоциацията на притежателите на търговски марки в Европа (MARQUES), 2007;
 • Повече от 10 статии във водещи български вестници и списания;

Книги:

 • Иванов, Иван; Дишовски, Е. – “Патентни анализи”, София, IP Bulgaria, 2004;
 • Иванов, Иван; Добрева, Р. – “Новите сортове растения като обект на интелектуалната собственост”, София, IP Bulgaria, 2004, с подкрепата на USPTO (United States Patent and Trademark Department) и UPOV;
 • Иванов, Иван – “Особености при патентоването на лекарства”, София, Princeps, 2000;
 • Организира превода и публикацията на български език на книгата на генералния директор на Световната организация по ИС – д-р Камил Идрис – «Интелектуалната собственост – мощно средство за икономически растеж», 2006г.; Консултант на превода;
 • Организира превода на две специализирани издания на Световната организация за интелектуална собственост: – «Креативно изразяване, авторско право за малки и средни предприятия» и – «Да изобретиш бъдещето – патентно право за малки и средни предприятия», 2008г.