Партньори

by admin on June 26, 2012

  Досега практическите стажове в програмата са подпомагани от фирми като Евтерпа, Оптела, АИБО, Балкантехно и др.        

1. Иновациите в Русия и Китай 2. Бизнес математика с Excel 2010 3. Относно неспособността на социалистическите икономики да създават оригинални иновации Технологичен трансфер, за който социалистическите индустриалци от времето на Студената война можеха само да мечаят:  последни разкрития за масираното, нелегално копиране на иновации в Китай чрез съвместните фирми със западни партньори. 4. Предприемачите […]

За магистратурата

by admin on June 17, 2012

Актуализирана информация: прием през пролетен семестър учебната 2018/2019 г! (по новия справочник за кандидатстуденти в ПУ – учебна 2018/1019 г.) ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Социология, антропология и науки за културата ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: магистър КВАЛИФИКАЦИЯ: мениджър на иновациите и изследователската дейност ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“ […]

Учебен план

by admin on June 17, 2012

Дисциплините от учебния план изграждат в студентите умения да анализират иновационния процес като единство от научни и инженерни практики и процедури, икономически и правни норми, организационни правила и социални нагласи. Те дават знания за основните инструменти за управление на иновативното предприятие (малка и средна фирма или корпорация) и посредническите организации (иновационни инкубатори, технологични паркове, офиси […]