Нашият преподавател проф. д-р Пламен Чипев с интервю за EconomyNews.bg

В актуално интервю пред Ива Стойкова от известния икономически и финансов сайт EconomyNews.bg,  проф. д-р Пламен Чипев от Института за икономически изследвания на БАН и Факултет по икономически и социални науки  на ПУ „Паисий Хилендарски“ говори за  функционирането на корпоративните бордове в България.

 

  .