Трансфер на технологии и управленски решения

by tchalakov on January 27, 2014

in Uncategorized

За българската приложна наука, наследена от социализма, трансфера на технологии и вземането на решение. Интересен случай от опита на г-на Борислав Николов, собственик на “Бони” Холдинг.

Previous post:

Next post: