Нова книга на доктор Тихомир Митев

Преди няколко седмици в Издателството на Пловдивски университет излезе от печат книгата За водите и хората  на нашия преподавател гл. ас. Тихомир Митев, доктор по социология.

Наблюдавал в продължение на години живота на хидроенергетиците от каскадите „Белмекен-Сестримо“ и „Арда“, д-р Митев успява да разкрие какво прави възможни десетилетията безаварийна работа на тези хидротехнически обекти. Като анализира теоретично своите наблюдения авторът успява да „взриви“ популярните представи за наводненията и природните катастрофи, сполетели различни части на България през последното десетилетие и предложи оригинално обяснение за техните причини. Значението на книгата обаче далеч надхвърля тясната област на „социология на хидротехническите системи“ – внимателният и мислещ читател ще открие в нея цялостна рамка за осмисляне и управление на процесите в смесените човешко-природни колективи на енергетиката, транспорта, комуникациите, градските системи, масовото здравеопазване и всяка друга инженерно-техническа инфраструктура на съвременните общества.

Книгата е и истинско предизвикателство към новите поколения български социолози на науката и технологиите – тя показва какво вълнуващо приключение може да бъде изследването на научните и инженерни общности в техническите инфраструктури,  които остават скрити за българската публика и чакат своите изследователи.

Книгата е достъпна безплатно на линка по-долу:

http://logos.uni-plovdiv.net/documents/35514/588619/za-vodite-i-horata_TM.pdf/6cbe5874-820e-4d42-a4a1-e1103b294db4

Za vodite i horata - kr_kn small