Етикет: магистърска програма иновации технологии

Програма за 2012-2013 учебна година, публикувана в Справочника на ПУ – магистърски програми

За кандидат-студенти
Представяме накратко учебния план на програмата за новата 2012/2013  учебна година. Пълният текст на програмата, публикуван в справочника на ПУ "Паисий Хилендарски", можете да намерите по-долу в PDF формат. Първи семестър Съвременните науки и технологии: социо-технически и техно-икономически анализ Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо планиране Организация и управление на иновационната и изследователска дейност в корпорациите. Иновационни системи: политики, финансиране на изследователската дейност и иновациите. Избираем курс Втори семестър Инвестиционен анализ (капиталово бюджетиране) в иновациите Правна уредба на научно-изслeдователската и иновационната дейност. Защита на интелектуалната собственост Въведение в бизнес статистиката; анализ на данни...