Етикет: технологии

Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството
Продължава тенденцията български технологични фирми да излизат на регионалния пазар на инженерингови услуги. Не е случайно, че сред тях са компании от сектора на енергетиката - както показахме в нашата книга за българската енергетика, тя има две лица. Наред с неефективността и вкоренените корупционни практики, в сектора успяха да се развият и успешни инженерингови компании като Енергоремонт Холдинг АД (особено дърщерната му фирма Тотема),  Енемона АД, Риск инженеринг АД (въпреки  противоречивите публикации за тяхната дейност), Централна енергоремонтна база ЕАД, както и редица по-малки фирми (http://www.book.store.bg/p50365/chernite-dupki-na-bylgarskata-energetika-ivan-chalykov-ivo-hristov-tihomir-mitev.html). Въпреки много по-трудните условия в които те работят - в сравнение със сродните...