Актуално

Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Български инженерингови компании излизат на международния пазар

Из света на иновациите, Из света на предприемачеството
Продължава тенденцията български технологични фирми да излизат на регионалния пазар на инженерингови услуги. Не е случайно, че сред тях са компании от сектора на енергетиката - както показахме в нашата книга за българската енергетика, тя има две лица. Наред с неефективността и вкоренените корупционни практики, в сектора успяха да се развият и успешни инженерингови компании като Енергоремонт Холдинг АД (особено дърщерната му фирма Тотема),  Енемона АД, Риск инженеринг АД (въпреки  противоречивите публикации за тяхната дейност), Централна енергоремонтна база ЕАД, както и редица по-малки фирми (http://www.book.store.bg/p50365/chernite-dupki-na-bylgarskata-energetika-ivan-chalykov-ivo-hristov-tihomir-mitev.html). Въпреки много по-трудните условия в които те работят - в сравнение със сродните...

Програма за 2012-2013 учебна година, публикувана в Справочника на ПУ – магистърски програми

За кандидат-студенти
Представяме накратко учебния план на програмата за новата 2012/2013  учебна година. Пълният текст на програмата, публикуван в справочника на ПУ "Паисий Хилендарски", можете да намерите по-долу в PDF формат. Първи семестър Съвременните науки и технологии: социо-технически и техно-икономически анализ Предприемачески мениджмънт и иновации. Бизнес план и стратегическо планиране Организация и управление на иновационната и изследователска дейност в корпорациите. Иновационни системи: политики, финансиране на изследователската дейност и иновациите. Избираем курс Втори семестър Инвестиционен анализ (капиталово бюджетиране) в иновациите Правна уредба на научно-изслeдователската и иновационната дейност. Защита на интелектуалната собственост Въведение в бизнес статистиката; анализ на данни...
Магистърски тези

Магистърски тези

За студенти
Привет, от два дни си мисля че наистина може би не ви е лесно с избора на магистърските си тези. Ако е така, не се притеснявайте - това е най-добрата част на всяко ново начинание. Тогава се очертават алтернативите, "възможните състояния на бъдещето" от които трябва да изберете едно и след това да го направите реалност благодарение на вашите усилия. В същност между избора на тема за магистърска теза и нейното реализиране и процеса на въвеждане на иновация има много общо! Разбира се, това е и най-трудния в психологическо отношение период, защото тук несигурността е най-голяма. А повечето от нас са възпитавани да не обичат несигурността, търсим яснота и сигурност, особено ако може някой друг да вземе решението. Но ако ще се занимаваме с иновации - постарайте се да усетите чара на този период...

Служебни съобщения към студентите

За студенти, Служебни
    (1) Колеги, моля до 20 юли 2012 година да уточните темата и научния ръководител на магистърските си тези. Научните ръководители могат да бъдат сред Вашите преподаватели/или други преподаватели/изследователи в областта на предметите, изучавани в магистърската програма.. (2) Колеги, след приключването на практическият стаж  предстои до 30 юли 2012 да завършите курсовите работи с резултатите от стажа. Ръководството на програмата предлага готовите курсови работи да бъдат представени и обсъдени  на Научно-приложна сесия  през първата половина на месец септември. Нашето предложение е за 15 септември 2012 (събота). Всеки екип разполага с 20 минути. По традиция курсовете работи се презентират на Power Point.  ...