Прием пролет 2015 г.

Важно!  От 10 февруари до 6 март 2015 г. се провежда прием на документи и записване на студенти с начало на обучение пролетен семестър на учебната 2014/2015 година!

В програмата могат да кандидатстват студенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” завършили специалности от естествените и технически науки, социология, икономика и други социални и хуманитарни науки. Съгласно закона, студентите-бакалаври се приемат при минимален успех „добър” (над 3.50) от дипломата за завършена бакалавърска степен. Приемът е по държавна поръчка (5 студенти) и платено обучение. Класирането се извършва по успех.

Семестриална такса: по 700 лв. за І и ІІ семестър и 500 лв. за ІІІ семестър. Студентите, приети по държавна поръчка, заплащат само административни такси.

Документи за кандидатстване:

– Заявление до Декан – закупува се от книжарницата на ПУ;
– Диплома за висше образование – копие и оригинал или Уверение за дипломиран студент (ако дипломата още не е готова);
– Административна такса за кандидатстване (цена 30 лв.)

Място за подаване на документите – Ректорат, ст. 208, инспектор Нели Чиликова

Срок за подаване на документите и записване  –  от 10.02. до 6.03.2015 г.

Изисквания за прием – наличие на минимален успех за завършена бакалавърска степен Добър (3,50)

Класиране – по успех

Документи за записване на приетите студенти:

– Пълен комплект документи за записване – закупува се от книжарницата на ПУ
– Копие на диплома за завършено висше образование
– Копие на диплома за завършено средно образование
– Копие на лична карта

– Е-мейл и телефон за връзка (към Заявлението за записване)

Таксата за първия семестър се заплаща след като на студента бъде издаден факултетен номер.

Допълнителна информация можете да получите от: