Интересувате се от природата на иновациите и модерното бизнес предприемачество? Тази магистратура е точно за вас

Към нашите бъдещи студенти в магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност”

“Защо един нов продукт се налага на пазара? Обичайни отговори са: „защото е най-добрия сред своите конкуренти“, „защото е евтин“, „защото е полезен“, „защото е ефикасен“, „защото е привлекателен“, „защото се подкрепя от мощни интереси“… Ако попитаме защо даден продукт не успява да се наложи, получаваме други обичайни отговори: „защото не е добре замислен“, „защото е много скъп“, „защото не служи за нищо“, „защото не е ефикасен“, „защото е засегнал нечии интереси“ и т.н.

Проблемът е, че тези изказвания обикновено идват след драмата, когато нещата вече са се случили и те изобщо не могат да помогнат на тези, които трябва да решават (инженери, мениджъри, финансисти и др.) кои от множеството нови изделия и прототипи ще станат по-късно ефикасни, печеливши, полезни, изкусителни и необходими стоки на пазара. В тези обяснения липсва онова, което прави една иновация такава – несигурността. Проблемът е да разберем иновациите преди историята да е отсъдила със своите стандартни схеми, в тяхното настояще; да се научним да ги следваме преди техните продукти да са станали ефикасни, доходоносни и незаменими…“

(М. Калон и Б.Латур)

magistratura-innovationMного от Вас може би вече са разглеждали  сайта на нашата магистърска програмаУправление на иновациите и изследователската дейност” към  Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и сте опитали да добиете представа за нейния профил, за знанията и компетенциите, които тя развива у студентите. Ако още не сте успели в това, бихме искали да Ви помогнем като поставим някои акценти:

Необходимо ли е да разбираме природата на иновациите и научните изследвания като източник на икономически просперитет и механизмите на тяхното по-добро управление?

Не винаги е необходимо. Ако живеете в едно олигархическо общество,  където достъпът до икономическите и финансови ресурси – а с това и до богатствата на една нация, се контролират от малцина, то знанията за организацията на научните изследвания, за иновациите и предприемачеството няма да ви бъдат от особена полза. Поглеждайки към последните десетилетия на миналия век, едва ли някой ще запомни страните от Латинска Америка, бившите социалистически страни и дори Китай, като родина на технологични и организационни иновации, променили нашия живот. Същото може да се каже за днешна България, Румъния, Гърция, Русия и други страни от Източна Европа – в тях пряката политическа намеса в икономиката, корупцията и други фактори продължават да препятстват  иновациите и основаното на тях предприемачество.

Ако все пак вече шеста година предлагаме на българските студенти тази магистърска програма, то е защото сме оптимисти и виждаме надежда за една по-голяма икономическа свобода, по-голяма икономическа демокрация в България. Факт е, че редица сектори на бизнеса вече са доминирани от автентични предприемачи и иноватори, а не от посредници на сенчести властови центрове и групировки. Надяваме се тази тендеция да продължи, а с това и да нарастват потребностите от хора, разбиращи от изследвания, иновации и предприемачество.

А каква всъщност е природата на иновациите и тяхното управление?

Първоначално иновациите и предпримачеството са били вътрешен, неразличим и незабележим момент от правенето на бизнес. Налагането на епохата на laissez-faire в края на 18 и началото на 19 век и особено наблюдаваните разлики в успеха на различните търговци и индустриалци водят до първите икономически и социологически анализи на този феномен. Интересът към тях не намалява вече едно столетие след знаменитата книга на Джоузеф Шумпетер (1911 г.), за пръв път поставила предприемачеството и иновациите в основата на икономическото развитие. За това столетие е натрупан огромен корпус от специализирано знание, който е повече от достатъчен за да обоснове съществуването на една самостоятелна магистърска специалност. Специалност, която се надстроява над знанията и уменията в областта на естествените и техническите науки, в икономическата, социологическата, психологическата и други науки, и която анализира собствената специфика на иновационния процес, в който всички тези знания се преплитат и сплавят по един уникален начин. В този смисъл вие сте добре дошли независимо дали сте завършили бакалавърска специалност в естествените, техническите или социалните науки.

business-innovationКъм това трябва да добавим и по-късният процес, изследващ конретните начини на връзка между научните изследвания и икономиката. Преходът към „голямата наука”, станал в десетилетията около Втората световна война, всъщност е осъзнаване на факта, че научните изследвания не са само движени от любопитство и стремеж да разберем как е устроен света, а са и мощно средство за решаването на практическите проблеми в индустрията, търговията, финансите и всяка друга сфера на живота (и дори на войната). И че освен да чакаме добрите идеи и научни резултати сами да намерят приложение, си струва активно да работим в тази насока и дори да се опитваме да управляваме този процес. Социалните изследвания на науката и технологиите, обособили се в началото на 80-те години на миналия век и познати под английското им съкращение STS, промениха нашето разбиране за съвременната наука и технологиите и начините на тяхното интегриране в икономиката.

Има и други магистърски програми по иновации и предприемачество. Защо трябва да избера точно тази?

В различни български университети вече има добри програми, някои от които пренасят преподаваните знания и умения по иновации и предприемачество от водещи университети в САЩ и други европейски страни.
Това, което можете да намерите само в нашата програма, е:

  • поставянето на тези знания в специфичния български (балкански и източно-европейски) контекст. В хода на лекциите и семинарите Вие ще научите защо някои от успешните практики от други страни тук не работят и обратно, ще се запознаете с редица успешни  практики на „туземни” автентични предприемачи и иноватори;
  • интегриране на преподаването на иновационния процес и на процеса на научно изследване, като основа на успешно предприемачество в късния капитализъм;
  • широк корпус от теми от областта на финансирането и маркетинга, преподавани и анализирани в тяхната връзка с иновациите и научните изследвания.

Ако съчетаем тези знания с нашето изискване да поставяте под съмнение фактите и „очевидностите”, с които ни заливат ежедневно различни информационни източници, да не приемате нещата за установени „веднъж завинаги” и да търсите отговори на проблемите сме убедени, че нашата програма ще Ви помогне за една добра кариера като:

  • експерти и мениджъри в офиси за технологичен трансфер, иновационни инкубатори и технологични центрове;
  • експерти в отделите по стратегическо планиране, развойна дейност и маркетинг в малки фирми, корпорации и университети;
  • експерти по изготвяне, оценка и управление на проекти в областта иновациите и повишаване на конкурентноспособността, включително в общини, в държавни агенции и във финансово-кредитни институции.

Разбира се, някои от Вас биха избрали да станат изследователи в областта на социалните изследвания на науката и технологиите и/или продължат образованието като докторанти.

Ако проявявате интерес към нашата магистърска програма  и имате нужда от повече информация по приема, не се колебайте да се свържете директно с нас.

От екипа на магистърска програма „Управление на иновациите и изследователската дейност”Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *